background

Afvalstrategie voor Teheran

Samen met adviesbureau DHV heeft Innovaders gewerkt aan een Wereldbank-project voor verbetering van de gehele afvalketen in Teheran, de hoofdstad van Iran, een mooie stad met meer dan 12 miljoen inwoners.

Centraal stond de introductie van een 3R-afvalstrategie: Reduction, Re-use en Recycling. In het project is bekeken hoe gescheiden afvalinzameling binnen 10 jaar kan worden ingevoerd en hoe de burgers nauw betrokken kunnen worden. Parallel zijn plannen gemaakt om samen met private partijen de composteer- en recyclingindustrie te verbeteren. De komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in de realisatie van de plannen.

De rol van Innovaders was om operationele verbeteringen voor de gehele keten voor te stellen. Eerst is gekeken hoe de afvalketen nu werkt en welke knelpunten optreden. Diverse scenario's zijn uitgewerkt, inclusief het benodigd materieel en personeel dat hiervoor nodig is. Ook is gekeken welke extra investeringen nodig zijn in composteer- en recyclinginstallaties en wat de kosten/baten hiervan zijn bij wisselende marktprijzen.

Vervolgens heeft Innovaders meegewerkt aan het implementatieplan dat samen met de opdracht- gever is opgesteld voor de komende 5 jaar.

 

afvalteheran