background

Nike - Paperless Office

Bij Nike Europe is een Paperless Office traject uitgevoerd om het papiergebruik terug te dringen.
Door Paperless te werken kan iedere medewerker direct en concreet bijdragen aan het klimaat.
Er is winst op vele vlakken: minder papier, minder cartridges, minder transport, minder retourstromen, waardoor de impact zeer groot is.

Het traject begint met een nulmeting en analyse van de werkprocessen om te laten zien waar het papier nu eigenlijk wordt gebruikt. Naast begeleiding en monitoring van het project zijn een aantal workshops gedaan om inzicht te verschaffen en veranderingen in gang te zetten:
· het motiveren en bewustmaken van werknemers;
· het visueel en actueel maken van de voortgang van het project;
· winst te behalen door anders om te gaan met de bestaande soft- en hardware;
· winst te behalen door bestaande procedures anders in te richten.

Een concreet resultaat staat hieronder beschreven:

"Een werkgroep (4,5 FTE's) gebruikte 3 prints voor elke opdracht die ze moesten uitvoeren. Dit resulteerde in 31.000 vellen A4 per jaar. Ze zijn gestopt met het printen van enkele opdrachten en gebruiken nu nog maar 600 vellen A4 per jaar. Deze besparing komt overeen met 1 boom. Ook de tijdsbesparing is aanzienlijk. De afdeling realiseerde zich dat alles dubbel gedaan werd. De procedures zijn opnieuw ontworpen en data wordt nu direct ingevoerd in de relevante programma's".

Innovaders ontwikkelde het Paperless Office traject en heeft het op diverse plaatsen toegepast. Het traject kan veelal worden uitgevoerd zonder extra investeringen te doen. Dat is winst op alle vlakken: people, planet en profit!