background

The Natural Step

De vier systeemcondities voor een duurzame samenleving:

1. De hoeveelheid stoffen in de natuur die uit de aardkorst wordt gehaald mag niet systematisch groeien. (Fossiele brandstoffen, metalen, en andere materialen mogen niet sneller worden gewonnen dan ze worden geabsorbeerd in de aardkorst.)

2. De hoeveelheid stoffen in de natuur, vervaardigd door de samenleving, mag niet systematisch groeien. (Stoffen, denk bijvoorbeeld aan plastics, mogen niet sneller worden vervaardigd dan ze kunnen worden afgebroken en geïntegreerd in de natuur.)

3. De fysieke basis voor de productie en de diversiteit van de natuur mag niet systematisch worden verkleind. (Het kappen van oerwoud is niet geoorlooft binnen dit raamwerk. Biologische landbouw en FSC-hout passen weer wel.)

4. Wij moeten rechtvaardig en efficiënt gebruik maken van onze natuur-voorraden in het tegemoet komen van onze menselijke basisbehoeften. (Als mens zouden we ons telkens moeten afvragen of de materialen die we onttrekken aan de aarde echt nodig zijn en zo ja of daar efficiënter gebruik van kan worden gemaakt.)

Deze regels zijn opgesteld door The Natural Step.