background

Pepiks uitdaging is samen met Innovaders het ecologische gedachtegoed dat hij zich heeft aangeleerd op zijn MSc in Holistic Science op Schumacher College te vertalen naar verantwoord ondernemen:

‘Iedere ochtend neem ik mij voor dienstbaar te zijn, te recyclen en te houden van de wereld om mij heen. Wij leven in een grondstof verslindende samenleving. Het bedrijfsleven is de motor van onze samenleving. In haar ontwikkeling past zij zich aan en verandert de natuurlijk envelop waarbinnen zij zich begeeft. Deze envelop, de aarde, wordt gedeeld met alle andere samenlevingen. Ik put mijn energie en inspiratie uit het bedenken, delen en nemen van maatregelen die een duurzamere westerse samenleving teweegbrengen. Liefde is wat ik denk nodig te hebben om schijnbare tegenstellingen van elkaar te overbruggen en elkaar te leren begrijpen. Door samen met ondernemers kansen na gaan om overbodig grondstof te beperken binnen de regels van ons economisch bestel hoop ik van dienst te zijn.’

Bevlogen en met tomeloos enthousiasme pakt Pepik deze uitdaging aan.