background

STAAT VOOR

Onze missie: bijdragen aan een duurzame wereld. De aarde is een groot wonder, waar we voorzichtig mee om moeten gaan; het is een onuitputtelijke inspiratiebron!

Een eerste stap is om duurzaamheid zichtbaar en tastbaar te maken. Zien is doen. Het creeert ruimte voor gedragsverandering en duurzame technologie.

Gedrag: we zien een wereld waarin de mens bewuster leeft, zowel individueel als in groepsverband, zonnig en zuinig, open voor de directe omgeving. Een inspiratiebron voor het invullen van onze dagelijkse behoeften is de visie van Manfred Max Neef. Het biedt kansen voor nieuwe producten en samenwerkingsvormen.

Technologie: oplossingen komen voort uit interessante onderzoeksgebieden (biomimicry, cradle to cradle, ecodesign), sluiten aan op wensen en percepties van gebruikers, zijn slim en efficient, vooruitstrevend, duurzaam en in lijn met The Natural Step.